Friday, September 21, 2018

Efficiency

Tochinoshin v. Kakuryu • Aki Basho Round 11
Georgian Tochinoshin vs. Mongolian Kakuryu.

No comments: